ÖZDEN ÖZE (6. Bölüm 77-125. sayfalar)

6. BÖLÜM

ÖZ’DEN YANSIYANLAR

—————————————————————————
Kur’an’ı Kerim;
Kıyamet kopmadan (uyanış gerçekleşmeden) önceki
Son mesajdır…
Bu mesajı anlayabilenler uyanmışlar,
Anlayamayanlar ise henüz uyanamamışlardır…
Bununla birlikte;
Bugünlerde mesajı anlayabilenlerin sayısı hızla artmakta,
Tüm insanlığın birdenbire uyanma vakti yaklaşmaktadır…
Bu durum ehline malumdur…
Uyananlara da, henüz uyanmamış olanlara da selam ola…
—————————————————————————
“Oku!” hitabını ancak uyanık olanlar duyabilir.
—————————————————————————
Uykuda olanlar oyun oynamayı severler,
Tıpkı çocukların oyun oynamayı sevdikleri gibi…
Uyanmış olanlar da uykuda olanları severler,
Tıpkı annelerin çocuklarını sevdikleri gibi…
Ayık olanlar ise;
Hem uykuda olanları hem de uyanmış olanları severler,
Tıpkı CAN’ları seven CANAN’lar gibi…
————————————————————————–
Uykusu hafif olana,
Uyanmak isteyene,
Bir sesleniş, bir dokunuş bile yeter.
—————————————————————————
İlk uyanışını gerçekleştiren bir kişi için,
Vaktin (zamanın) bir önemi kalmaz…
İkinci uyanışını gerçekleştiren bir kişi için ise vakit,
Gönül alma vaktidir…
—————————————————————————
Öyle bir söz söyleyiniz ki,
Çift anlamlı olsun,
Hem uykuda olanlar,
Hem de uyanık olanlar istifade etsin.
—————————————————————————
İnsanları uyandırmak için ne söylediğiniz değil,
Nasıl söylediğiniz önemlidir…
Bununla birlikte;
Güzel şeyler söylerseniz daha iyi olur…
—————————————————————————
Uykuda iken rüya görmekte olan bir kişi uyanınca;
Önce susar,
İyice uyanınca, uykuda olanlarla değil,
Uyanık kişilerle konuşur,
Daha sonra uykuda olanları uyandırmak için konuşur,
En sonunda da canı isterse konuşur, istemezse konuşmaz.
————————————————————————–
Uykuda olan bir kişi için görüntü, bir örtüdür…
Uyanmış olan bir kişi için görüntü, gerçeğin bir tecellisidir,
Yansımasıdır..
—————————————————————————
Uyanık olanların sözlerini uykuda olanlar değil,
Uyanık olanlar anlar.
—————————————————————————
Uyananlar;
Önce uyanmak isteyenlerin anlattıklarını dinlerler,
Sonra uyanmak isteyenler tarafından
Büyük bir zevkle dinlenirler,
Daha sonra huzur içinde dinlenirler.
En sonunda da herkesi DİNlendirirler.
—————————————————————————
Hakikatte;
Uyanmakta olan bir kişi önce “HU” der.
Uyanınca da SUSAR.
—————————————————————————
Uyumak istiyorsanız;
Bildiklerinizin doğru olduğunu kabul edin.
Uyanmak istiyorsanız;
Bildiklerinizin tam tersinin doğru olabileceğini düşünün.
—————————————————————————
Uyananlar,
Uyuyanları uyandırmak için,
Uyananlarla da muhabbet etmek için konuşurlar.
—————————————————————————
Bir kişiye “Uykuda” diyenin kendisi uykudadır.
—————————————————————————
Herkesi uykuda görenlerin kendileri uykudadır.
Herkesi uyanmış olarak görebilenler ise uyanmıştır.
—————————————————————————
Gaflet uykusunda olan kişi için, vakit nakittir.
Gaflet uykusundan uyanan bir kişi için ise vakit,
Gönül alma vaktidir…
—————————————————————————
Mıknatıs ancak demir tozunu çeker, çeri çöpü çekmez…
Uyananlar da uyananları çeker, uykuda olanları değil..
—————————————————————————
Uykuda olanlar uyanık taklidi yapamazlar…
Rahat olun…
—————————————————————————
Uyanık olanlar uykuda taklidi yapabilirler…
Dikkatli olun…
—————————————————————————
Uyanık olanlar uykuda taklidi yapabilirler,
Uyanık olanların uykuda taklidi yaptığını sadece
Uyanıklar farkedebilir, bilebilir.
—————————————————————————
Senin başına çorap öreni farketmedikçe
Uyanmış sayılmazsın…
—————————————————————————
Rüya ile gerçeğin aynılığını idrak eden kişi uyanmıştır.
—————————————————————————
Uyanmış olan birinin isteği (Allah dostunun duası),
Yazılmış olan kaderi bile değiştirir…
—————————————————————————
Uykuda olanların kaderini uyanık olan biri yazar…
Uyanmış olan ise kendi kaderini kendi yazar…
Hatta uykuda olanların kaderlerini de uyanmış olanlar yazar…
Uykuda olanlara duyurulur…
—————————————————————————
Unutan kişi zikir yapar, hatırlamak için…
Aklı başına gelen, uyanan ne yapar bilir misiniz?
Dilediğini…
Fakat O;
Hayırdan, iyilikten ve güzellikten başka birşey yapamaz.
—————————————————————————
Uykuda olanların aklı farklı çalışır,
Uyanmış olanların aklı farklı çalışır.
Uykuda olanların aklı ile Mevla bulunmaz….
Uyanmış olanlar da Mevla’yı aramaz…..
—————————————————————————
Dile gelen tüm sözleri benimsiyebiliyorsanız,
Siz birinci uyanışınızı gerçekleştirmişsiniz demektir.
Eğer, insanlara yararlı olan sözleri benimseyip,
Yararsız olanları benimsemiyorsanız,
İkinci uyanışınızı da gerçekleştirmişsiniz demektir.
—————————————————————————
Herhangi bir kişi,
Diğer insanlardan uzak durmaktan,
Yalnızlıktan zevk alır hale gelmişse,
O kişinin ilk uyanışı gerçekleşmiş demektir.
Aynı kişi,
Diğer insanlara yakın olmaktan,
Onlarla birlikte olmaktan da zevk alır hale gelmişse,
O kişinin ikinci uyanışı gerçekleşmiş demektir.
—————————————————————————
Öleceğini düşünen kişi hala uykuda sayılır.
Burada (dünyada) hakikatin farkına varamayan,
Hiçbir zaman hakikatin farkına varamaz.
Herşey burada anlaşılır ve yaşanır.
Herşey BİR ANdadır, O da şu ANdır.
—————————————————————————
Bir ilahide;
“Seher vakti bülbüller nede güzel öterler”
Diye bir mısrayı duymuşsunuzdur.
Her tarafın zifiri karanlık olduğu böyle bir zamanda;
Uyanık olan bülbüllerin ötüşünü,
Duyabiliyor musunuz?
—————————————————————————
Farkındalıklarını paylaşanların farkındalıkları hızla artar,
Farkındalıkları artanların da gerçek uyanışları yakındır.
Ne mutlu farkındalığın farkındalığına ulaşanlara !!!
Ne mutlu hakikati idrak ederek, marifete erenlere !!!
—————————————————————————
İnsan insanın aynasıdır.
İki insan karşı karşıya geldiğinde
Karşısındakinin kendi (kenzi, hazinesi, özü) olduğunu bilirse,
Uyanmış demektir.
Ayna, uykuda olanları uyutur,
Uyanıkların uyanıklılıklarını artırır.
—————————————————————————
Uykusunu alamamış olanları uyandırmamak içindir, Susmalarım..
Yeni uyanmakta olanları motive etmek içindir, Tebessümlerim…
Uyanmış olanların neşelerini arttırmak içindir, Gülmelerim…
Sevilmek isteyenleri de rahatlatmak, huzura erdirmek içindir, Sevmelerim…
Anlayanlara…..
—————————————————————————
Uykuda iken;
Beynimizin oluşturduğu görüntüleri
Beynimizle seyrettiğimizin,
Uyanık iken;
Rabbimizin oluşturduğu görüntüleri
Rabbimizle seyrettiğimizin,
Ama’lıktan (körlükten) kurtulunca da;
ÖZ’ümüzün oluşturduğu görüntüleri
ÖZ’ümüzle seyrettiğimizin idrakine ulaşırız.
—————————————————————————
Uykularında kabuslu bir rüya görenler,
Kendi kendilerine sayıklar dururlar.
Uykularında güzel bir rüya görenler,
Şarkılar ve türküler söyler dururlar.
Uyandığını zannedenler,
Kendi kendilerine güler dururlar,
Uykuda olanları uyandırmak için de,
Hep aynı şeyleri söyler dururlar.
Gerçekten uyananlar ise,
Kendilerini kendilerinde bularak,
Zevk ve sefa içinde yüzer dururlar.
—————————————————————————
Uyanmanın ilk belirtisi zihnin susmasıdır,
Tüm kavramların anlamını kaybetmesidir,
Hiçbirşeyin kişiye zevk vermemesidir,
Fakat bu durumdan da bir rahatsızlık duyulmamasıdır.
Uyanmış olan bir kişi uyandığından emindir,
Ve hiçbir kimseye de “Ben uyandım mı?” diye sormaz…
Uyanmış olan bir kişi;
Hem uyuyanları hem de uyanmış olanları net olarak görür…
—————————————————————————
“Her nefis ölümü tadacaktır” demek,
“Herkes uyanış (diriliş) denen güzelliği yaşayacaktır”demektir.
Bu uyanışı er veya geç herkes yaşayacaktır…
Ne mutlu bu güzelliği bu dünyada yaşarken yaşayabilenlere !!!
—————————————————————————
Diğer vakitlerde okunan ezan ile sabah ezanı arasındaki fark;
“Essalatü Hayrun minennevm” ifadesidir.
Bu ifade “SALAT (namaz) UYKUDAN HAYIRLIDIR”
Anlamına gelir.
Yani, Ey insanlar;
“Uykudan bir an önce UYANIN,
Her an ALLAH’ın huzurunda olduğunuzun ve,
Her an ALLAH ile birlikteliğinizin farkına varın” demektir.
Ne mutlu UYANANLARA !!!
Ne mutlu bu farkındalığa ULAŞANLARA !!!
—————————————————————————
Ölmeden önce uyanan (Hakikati idrak eden) bir kişi için,
Artık ölümün bir anlamı kalmaz…
Hatta ölümsüzlüğün bile….
Uyanıklığından da uyanan (Marifete eren) bir kişi için ise,
Herşey tekrar anlam kazanır….
Çünkü herşeye anlam kazandıran,
Artık kendisidir.
—————————————————————————
Kendine gelen kişi, kendine gelmeyenleri dinler,
Kendine gelenlerle konuşur.
—————————————————————————
Kendini bilmeyen kimse ne söylese boştur,
Kendini bilen kimse ne söylese hoştur.
—————————————————————————
AN’maktan geçtik, YAN’maktan geçtik,
Elhamdülillah…
Artık şimdi, UYAN’ma zamanı…
Kendimize gelme,
Kendimizi bilme zamanı…
Kendine gelenlere,
Kendini bilenlere,
Haddini bilenlere,
NE MUTLU !!!
—————————————————————————
Hep birlikte yaşıyor olabiliriz…
Hep birlikte cennete girebiliriz…
Hep birlikte huzura erebiliriz…
Ancak;
Cennetten geçebilmek,
Sidreyi aşabilmek,
Miracı gerçekleştirmek,
TEK’liğe ulaşanlara nasip oluyor…
Hiçbir kimse, bir başkasını uyandıramıyor…
İnsan bu gerçeği, kendi kendine uyandığı zaman anlıyor…
Kendinden başkasının olmadığını…
Herşeyin kendinden kendine olduğunu…
—————————————————————————
Selam olsun kendini bilenlere !!!
Selam olsun haddini bilenlere !!!
Selam olsun Rabbini bilenlere !!!
—————————————————————————
Kendini bilen insanlar;
Kendini bilmeyenlere karşı anlayışla,
Kendini bilenlere ise hoşça bir bakışla yaklaşırlar.
—————————————————————————
Kendine gelmeye çalışanlar;
Kendini bilenlere yaklaşırlarken,
Kendini bilmeyenlerden ise hızla uzaklaşırlar.
—————————————————————————
Kendini bilmeyenler;
Kendini bilenlerden hızla uzaklaşırlarken,
Kendine gelmeye çalışanları da kandırmaya çalışırlar.
—————————————————————————
Bu yaşamakta olduğumuz hayat filmi,
Kendini bilmeyenler için bir rüya,
Kendini bilenler için açık bir gerçektir.
—————————————————————————
Ey arayışta olan kişi;
Kimi zikredersen et, neyi zikredersen et,
En sonunda zikredenin de, zikredilenin de
Kendin olduğunu anlarsın.
—————————————————————————
“BİZ”i ancak kendini bilenler bilir.
—————————————————————————
Kendini bilen bir kişi guru (ya) gürültüye pabuç bırakmaz…
—————————————————————————
Kendini bilen bir kişi,
Ne guruya, ne de yaşa para vermez…
Gurunun zaten paraya ihtiyacı yoktur.
Yaş da zaten beş para etmez.
—————————————————————————
Kendini bilen bir kişi,
Ne gurunun, ne de yaşın arkasından gitmez..
—————————————————————————
Kendini bilmenin en kolay yolu,
Kendini bilenlerle birlikte olmaktır…
—————————————————————————
Kendine gelenler,
Kendilerini kendi aynalarında apaçık görürler…
—————————————————————————
Kişi, kendine gelince, kendini bilince,
Rüyalar gerçek olur…
—————————————————————————
Kendimizi okumak demek,
Kendi hayat filmimizi yaşayarak izlemek demektir.
—————————————————————————
Kendinden seslenenin ve kime seslendiğinin farkında olanlara,
SELAM OLSUN !!!
—————————————————————————
Kendine gelmenin ilk işareti susmaktır.
—————————————————————————
Kendini bilen kişi;
Sevdiğinin gerçek kimliğini bildiği için,
O’nu sonsuza kadar gerçek bir sevgiyle sever ve,
O’nun sevgisi sürekli olarak artar.
—————————————————————————
Kendinden geçerek, kendine gelebilene,
Kendine gelip de, tekrar kendinden geçebilene,
AŞK OLSUN !!!
—————————————————————————
“B” sırrını yaşayan Arif-i B’illah’lara SELAM olsun !!!
Bilincini arındıranlara SELAM olsun !!!
Kendini bilenlere SELAM olsun !!!
—————————————————————————
Kendini, Rabbini ve Haddini bilen ne istediğini bilir ve
O, ne isterse anında olur.
—————————————————————————
Kendini bilen bir kişi;
Hiçbir kimseye hesap sormaz,
Hiçbir kimseye de hesap vermez…
—————————————————————————
Kişi kendini çözdükçe,
Bütün sırlar çözülmeye başlar.
—————————————————————————
Kendini bilmeyenlerin hayalleri,
Kendini bilenlerin rüyalarıdır.
—————————————————————————
O’nu kendinde bulamayanlar ne düşünürlerse düşünsünler
Bir yararı olur mu?
O’nu kendinde bulanların da düşünmelerine gerek olur mu?
—————————————————————————
Kendinden geçemeyenler;
Kendilerine gelemezler.
—————————————————————————
Gerçek aşkı yaşamak isteyenler,
Gerçek sevgiyi arayanlar,
Gerçek huzura ermek isteyenler,
Bir an önce kendilerine gelsinler,
Bir an önce kendilerini bulsunlar…
—————————————————————————
Kendini bilen aşık;
Heryerde maşuku ile birlikteyken,
Kendini bilmeyen aşık ise;
Sürekli olarak maşukunu düşünür..
—————————————————————————
Kendini bilmeyenlerin aşkı;
Karşılıklıdır ve kısa sürer,
Kendini bilenlerin aşkı ise
Karşılıksızdır ve sonsuza kadar sürer.
—————————————————————————
Kendine gelen de, kendi kendine aşık olduğunu anlayınca,
Samanlık (evren) seyran olur.
—————————————————————————
Kendini bilmeyenlerin istek ve arzularının (dualarının),
Bazıları gerçekleşir, bazıları gerçekleşmez.
Kendini bilenlerin istek ve arzularının (dualarının),
Hepsi anında gerçekleşir ama,
Onlar, kendini bilmeyenlerin dualarının gerçekleşmesini değil,
Sadece, kendini bilmeyenlerin kendilerine gelmelerini isterler.
—————————————————————————
Kendini bilen kendine,
Rabbini bilen Rabbine,
Aşık olur.
—————————————————————————
Sevgili dostlarım,
Bu gün hiçbir yere gitmeyin…
Sadece kendinize gelin..
Kendinize gelin de,
Nereye giderseniz gidin…
Gidebilirseniz…
Çünkü, kendinize gelirseniz,
O’ndan başka gidilecek bir yerin olmadığını farkedeceksiniz…
—————————————————————————
Ne mutlu samimiyetle O’na yönelenlere !!!
Ne mutlu ölmeden önce ölenlere !!!
Ne mutlu ölmeden önce uyananlara !!!
Ne mutlu kendinden geçenlere !!!
Ne mutlu kendine gelenlere !!!
Ne mutlu sevdiklerine kavuşanlara !!!
—————————————————————————
Aynaya baktığınızda kendinizi görürsünüz…
Aynanın sırrı kaybolduğunda ise,
Kenz’inizi (hazinenizi) görürsünüz.
—————————————————————————
Kendini bilmeyen bir kişi;
Hiçbirşey bilmezken, herşeyi bildiğini zanneder.
—————————————————————————
Kendini bilen kişi;
Herşeyin kendisine ait olduğunun farkındadır ve,
Hiçbirşeyi asla kaybetmeyeceğinin bilincindedir.
—————————————————————————
İkilik ve çokluk,
Kendini ve haddini bilmeyenler için
Sıkıntı ve stres kaynağı iken,
Kendini ve haddini bilenler için
Mutluluk ve neşe kaynağı olur.
—————————————————————————
Kendine gelenler;
Hepimiz BİRİZ derken,
Kendine gelemeyenler ise,
Sadece BİR İZ üzerindedir.
—————————————————————————
Kendinize gelme sürecinde gelen ilhamın,
Nereden geldiğini farkedemezsiniz.
Kendinize gelince her gelen ilhamın,
O’ndan geldiğini bilirsiniz.
—————————————————————————
Kendinden başkasını göremeyen,
Henüz kendine gelememiş demektir.
—————————————————————————
Ne mutlu kendini “Nokta” olarak görenlere !!!
—————————————————————————
Kendini bilen bir kişi;
Ne başkasına bir hesap verir,
Ne de bir başkasına hesap sorar,
O’nun hesabı kendisiyledir.
—————————————————————————
Kendi gerçek kimliğini arayan kişiler,
Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan bir varlık olduklarını
İdrak ettikleri anda,
Gerçek huzura kavuşmuş olacaklardır…
—————————————————————————
Kendinde bir varlık görmeyen,
Kendi benliklerinden geçerek,
Kendine gelenlerin başımızın üstünde yerleri vardır,
Onlar her zaman bizim gönlümüzdedir,
Biz de onların gönüllerindeyiz…
—————————————————————————
Kendini bilen, Rabbini bilir,
Kendine inanan, Rabbine inanır,
Kendini seven, Rabbini sever.
—————————————————————————
Kişi, ne olmadığını bilmedikçe, ne olduğunu bilemez.
—————————————————————————
Kendimi seninle, seni de kendimle bildim.
—————————————————————————
Kendini bilen insanları,
Kendini bilen insanlar sever.
—————————————————————————
Kendinize gelinceye kadar
Hiçbirşeyin önemi olmadığını anlamaya çalışın.
Kendinize geldikten sonra da
Zaten hiçbirşeyin önemi kalmaz…
Kendinize geldikten sonra,
Herşeye değer kazandıranın
Kendiniz olduğunuzun farkına varırsınız.
—————————————————————————
Kendini bilmeyenler,
Beyinlerinin kendilerine hükmettiklerini sanırlar…
Kendini bilenler ise,
Beyinlerinin bile bir görüntü olduğunun bilincindedirler…
—————————————————————————
Biz, kendini bilene de yakiniz, bilmeyene de…
Ancak, kendini bilmeyenler bunun farkında değiller…
—————————————————————————
Elhamdülillah,
Kendimizi kendimizle bildik,
Kendimizi kendimizde bulduk,
Kendimizi kendimizde gördük…
—————————————————————————
Kendinden geçen için başkası kalmaz,
Kendine gelen de kimseye hesap sormaz.
—————————————————————————
Kendini bilen ne O’nu ne de kendini arar…
—————————————————————————
Kendinize iyi bakın…
—————————————————————————
Kendilerine gelmek için, başkalarına gidenler,
Kendilerine geldikleri zaman, başkaları zannettiklerinin,
Aslında kendileri olduklarını farkederler
Ve hayretler içinde kalırlar…
—————————————————————————
Kendini bilen,
Kendine gelen,
BEN’i değil,
SEN’i dile getirir.
SEN’i dile getiren ise,
Hakikatte kendini dile getirmiş olur,
Kendini dile getiren de
O’ndan başkası değildir.
—————————————————————————
Ben sadece kendimi bilirim…
Bir de kendim gibileri bilirim…
Başkaları hakkında ne söyleyebilirim?…
—————————————————————————
Kendini bilmeyenler kendilerini bir yerlerde zannederler.
Kendini bilenlerin ise nerede olduklarının bir önemi yoktur.
—————————————————————————
BEN’i bilmeyenler, söylediklerimi anlayamaz…
SİZ’i bilmeyenler, söylediklerinizi hiç anlayamaz…
Kendilerini bilmeyenler ise BİZ’i asla anlayamazlar…
—————————————————————————
Kendini bilen,
Salatı kendi kendine ikame ettiğinin farkındadır…
—————————————————————————
Kendini bilen,
Her an uruc (yükseliş) halindedir…
Hakikatte “Uruc”, “ÖZ’e dönüş” demektir.
—————————————————————————
ÖZ’den gelen SÖZ;
Hasta gönüllere ŞİFA,
Arayışta olanlara DEVA,
Kendini bilenlere SEFA olur.
—————————————————————————
Önemli olan;
Çok konuşmak değil, kısa ve ÖZ konuşmaktır,
ÖZ’den konuşmaktır, ÖZ’ün konuşmasıdır.
—————————————————————————
Kişinin başına gelen güzellikler kendi ÖZ’ünden,
Sıkıntılar kendi sözündendir.
—————————————————————————
Hz. Muhammed (sav)’in;
Sözlerine inanan cennete,
Özüne inanan ise ÖZ’e gider.
Selam Olsun O ÖZ’e ulaşanlara !!!
—————————————————————————
Sevdiklerini ÖZLEYENLER;
Önce, ÖZ’e yönelirler,
Sonra, ÖZ’ü bulurlar,
Daha sonra, ÖZ olurlar,
En sonunda da, ÖZLENEN olurlar.
—————————————————————————
Bir kişiye teslim olanların;
Konuşmalarının bir önemi yoktur,
Onlar, yalnız teslim olduğu kişi adına konuşabilirler…
Sadece ÖZGÜR olanlar, ÖZ’ü gür olanlar,
Kendi adlarına özgürce konuşabilirler.
Ne mutlu ÖZGÜR olanlara !!!
Ne mutlu ÖZ’ü GÜR olanlara!!!
—————————————————————————
ÖZGÜR olanların,
ÖZ’leri GÜR olanların,
SÖZ’leri de GÜR olur.
Ne Mutlu ÖZGÜR olanlara !!!
Ne Mutlu ÖZ’leri GÜR olanlara !!!
Ne Mutlu SÖZ’leri GÜR olanlara !!!
—————————————————————————
Bizim sözümüz;
ÖZ’den gelir, ÖZ’e gider.
—————————————————————————
Bizim ÖZ’ümüzde;
Gözlerin görmediği,
Kulakların işitmediği,
Akla hayale gelmedik nimetler var.
—————————————————————————
Özgüven, ÖZ’ünü bilen ve ÖZ’üne güvenen kişilerde bulunur.
—————————————————————————
Göz, ÖZ’ün kendisini seyrettiği bir penceredir.
—————————————————————————
BİZ,
ÖZ’ümüz itibarıyla,
Ne ölümlüyüz, ne de ölümsüzüz.
YÜZ’ümüz itibarıyla,
Hem ölümlüyüz, hem de ölümsüzüz.
—————————————————————————
BİZ, bir parça değiliz,
Parça olarak algılanan herşeyin ÖZ’üyüz, ÖZetiyiz.
—————————————————————————
“Kendimizi kendimizle bilmek” demek,
“Kenz”imizi “kenz”imizle bilmek,
Hazinemizi hazinemizle bilmek,
“ÖZ”ümüzü “ÖZ”ümüzle bilmek demektir.
—————————————————————————
Biz evrenin ÖZ’üyüz ve özetiyiz..
Zigotun bizim ÖZ’ümüz ve özetimiz olduğu gibi.
—————————————————————————
ÖZ kendini bilemez,
ÖZ bir surete büründüğü zaman, kendini bilir
Ve kendisinin o ÖZ’den oluştuğunu fark eder,
Bizim kendimizin kim olduğumuzu ve nasıl oluştuğumuzu Anladığımız gibi…
—————————————————————————
ÖZ’ümüzün oluşturduğu varlıkları,
ÖZ’ümüzle müşahede ederken,
ÖZ’ümüzün varlığına inanmamak olur mu?
—————————————————————————
ÖZ’leri gür olan insanlar ile BİR’likte olanların
ÖZ’leri gür olur…
—————————————————————————
ÖZ’leri gür olanlar özgürlüğü doyasıya yaşarlar,
Ve sevdiklerine de doyasıya yaşatırlar…
—————————————————————————
ÖZ’leri gür olan insanlar,
CAN’lıdır, DİRİ’dir,
MUTLU’dur, NEŞE’lidir…
Çevrelerine HUZUR, MUTLULUK ve NEŞE saçarlar…
Çünkü O’nlar;
Her AN BİR ŞEN’dedirler…
—————————————————————————
ÖZ’e ulaşanların söz söylemesine gerek kalmaz…
Çünkü tüm sözlerin kendilerine ait olduğunun farkındadırlar…
—————————————————————————
Gözle görünmeyen ve bilinmeyen,
Gözle görünmesi ve bilinmesi asla mümkün olmayan ÖZ,
Gözle görünür ve bilinir bir şekle bürünerek,
Kendi oluşturduğu varlıkları (görüntüleri) seyretmektedir.
—————————————————————————
Şu AN,
ÖZ’ün ÖZ’ü müşahede ettiği AN’dır.
—————————————————————————
Muhyiddin-i Arabi’nin;
“Var mısın ki, Yok olmaktan korkuyorsun ?” sözü;
Kendini bilmeyenleredir,
Kendi bireysel benliğinden kurtulamamış olanlaradır.
Kendini bilenler,
ÖZ benliklerine ulaşanlar,
Kendilerinin “VAR” olduklarının
Ve sonsuza kadar “VAR” olacaklarının bilincindedirler…
—————————————————————————
Hakikatte, herşey BİR’dir.
ÖZ ise TEK’tir.
—————————————————————————
ÖZ’e ulaşanlar, ÖZ’e ulaşanları her zaman ÖZlerler…
Fakat bu, ÖZ’e ulaşamayanların ÖZlemesi gibi değildir…
—————————————————————————
Gözle görünmeyen ve bilinmeyen,
Gözle görünmesi ve bilinmesi asla mümkün olmayan ÖZ,
Hem sonlu ve sınırlı olarak görünen ve bilineni,
Hem de sonsuz ve sınırsız olarak görünen ve bilineni
Müşahede etmektedir.
—————————————————————————
Hakk’tan HALK’a (Öz’den ÖZ’e) bir mesaj:
“Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz”
Hakk, Hakk’ı Hakk ile HALK’a söyledi…
Anlayan anladı…
Anlamayan da yakında anlayacak…
—————————————————————————
Yönelişimiz;
Sıfattan ZAT’adır.
HAYY’dan HU’yadır.
Sözden ve yüzden ÖZ’edir.
Görünen ve bilinenden, görünmeyen ve bilinmeyenedir.
Dönüşümüz;
ZAT’tan sıfatadır.
HU’dan HAYY’yadır.
ÖZ’den yüze ve sözedir.
Görünmeyen ve bilinmeyenden, görünen ve bilinenedir.
—————————————————————————
ÖZ’den gelen sözler, çok özeldir.
—————————————————————————
ÖZ’ünü bilenin, SÖZ’ü güzel olur.
—————————————————————————
ÖZ sizin içinizdedir…
Siz de ÖZ’ün içindesiniz….
—————————————————————————
Bireysel “Ben”likten kurtularak,
ÖZ “Ben”liğe ulaşanlar,
Gerçek anlamda “VAR” olurlar.
—————————————————————————
Biz kukla değiliz ve asla kukla olmayız,
Hiçbir kimseyi de kukla olarak görmeyiz ve göremeyiz.
Çünkü Biz;
Hiçbir kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacı olmayan,
Özel BİR varlık olduğumuzun farkındayız.
Ne mutlu bu farkındalığa ulaşanlara !!!
Ne mutlu kendi kurduğu tuzaktan kendini kurtarabilenlere !!!
Ne mutlu özgürce yaşayabilenlere !!!
—————————————————————————
ÖZ’den gelen söz,
Size ÖZ’ünüzü hatırlatır
Ve her an görmekte olduğunuzun
Kendi ÖZ’ünüz olduğunu farkedersiniz…
—————————————————————————
Gizli Hazine;
Sizin ÖZ’ünüzdedir.
Sizin ÖZ’ünüzdür,
SİZ’siniz.
—————————————————————————
Öyle BİR KİTAP olunuz ki;
Sözleriniz tüm insanlara ŞİFA olsun,
ÖZ’ünü arayan ÖZ’ünü SİZ’de bulsun…
—————————————————————————
Zigot nedir? Bilir misiniz?
Zigot,
Sizin (kalbinizin) mühürlü olduğunuz halinizdir,
Gözünüzün olmadığı (görmediğiniz) halinizdir,
Kulağınızın olmadığı (işitmediğiniz) halinizdir,
Annenizi bilmediğiniz halinizdir,
Kendinizi bilmediğiniz halinizdir.
—————————————————————————
Zigot diyor ki:
Ben tek bir hücre idim,
İki yüz farklı yüze büründüm,
Sonunda İNSAN diye göründüm.
—————————————————————————
Birçok sorunun cevabı “Allah” kelimesinde saklıdır…
“Allah” kelimesinin anlamına vakıf olan,
Uyanır, yakine erer, ama’lıktan kurtulur…
Bu nedenle “Allah” kelimesinin manasını iyi bilmek gerekir.
Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?
—————————————————————————
“Allah’tan başka ilah yok” diye söylediğimizde,
Allah’ın bilinebilen, tanımlanabilen ve müşahede edilebilen
Bir ilah olduğunu ifade etmiş oluyoruz.
—————————————————————————
“ALLA-HU EKBER” sözünü, sadece EKBER olan söyler.
ZATen hep “O” söylemekte değil mi?
BEN’den de, SEN’den de söyleyen
“O” değil mi?
—————————————————————————
“Allah, Allah diyen oldukça kıyamet kopmaz” ( hadis)
Demek ki, kıyamet kopunca (kişinin uyanışı gerçekleşince),
“Allah, Allah” diyen kimse kalmaz.
“Allah, Allah” diyenler,
“Allah, Allah” diyemez olurlar,
Tat (lal, dilsiz) olurlar.

“Allah’ı bilenin dili tutulur” sözü bunun için söylenmiştir.
—————————————————————————
“VAR” ile “YOK” “BİR”dir.
“TEK” Ehadiyeti, “BİR” Vahidiyeti ifade eder.
“TEK” ile “BİR” birleşince “TEKBİR” olur.
“TEKBİR” olan ise “ALLAH” tır.
Ve “ALLAH”;
Hiçbirşey ile kıyaslanması mümkün olmayan yücelikte “BİR” VARLIK’tır.
Çünkü;
Kendisiyle kıyaslanabilecek kendinden başka bir varlık yoktur.
“ALLAHU EKBER”
—————————————————————————
Gerçek kul;
HAKK’a, HAKİKAT’e teslim olmuş,
Özgürce düşünebilen ve yaşayabilen,
Kendini ve Rabbini bilmeyenlere de yardımcı olan,
Herşeyi yerli yerince yapan,
MARİFET ehli bir kişidir.
—————————————————————————
Bir kişinin;
ALLAH’tan başka hiçbirşeyinin olmaması demek,
Herşeyinin O kişiye ait olması demektir.
Çünkü herşey O (ALLAH)’dur,
Herşey O’ndandır, Herşey HU’dandır.
—————————————————————————
Marifet;
Aşık (ALLAH) ile Maşuk (KUL)’ un
BİR’likte olduğunu bilmektir.
—————————————————————————
HU (O) ifadesi;
ALLAH için de kullanılır,
ALLAH’ın ZATı için de kullanılır,
İNSAN için de kullanılır.
—————————————————————————
SEN de O’ndansın,
BEN de O’ndanım…
HERKES ve HERŞEY’ de O’ndan.
Ama hiçbirşey “O” değildir.
—————————————————————————
Allah için,
Allah’la birlikte,
Allah’ın oluşturduğu görüntüleri,
Allah’tan seyretmek,
Ne güzel …
Allah için,
Allah’la birlikte,
Allah’tan,
Kendimizi seyretmek ise,
Çok daha güzel …
—————————————————————————
BİZ,
Bilinmeyen,
Tanımlanmayan,
Müşahede edilemeyen varlıklara “YOK”,
Bilinebilen,
Tanımlanabilen,
Müşahede edilebilen varlıklara “VAR”, deriz.
Buna göre;
İLAH YOK, ALLAH VAR’dır.
(La ilahe, İlla ALLAH)
—————————————————————————
Kur’anda;
Bilinmeyen, tanımlanmayan,
Müşahede edilemeyen varlık İLAH (HU, ZAT, ÖZ) olarak,
Bilinebilen, tanımlanabilen, müşahede edilebilen varlık ise
ALLAH olarak ifade edilmektedir.
—————————————————————————
Kur’an’da bazı yerlerde,
“ALLAH” kelimesi işaret zamiri kullanılarak;
Sadece “HÜVE” veya “HU” şeklinde ifade edilmektedir.
Bu kelimelerin türkçe anlamı ise “O” demektir….
“Hüvel evvelü vel ahiru vez zahiru vel batınü”
(Evvel O, Ahir O, Zahir O, Batın O) (Hadid 3)
Cümlesinde olduğu gibi…
Buna benzer birçok örnek verilebilir.
Bu durumda;
“ALLAH” kelimesinin yerine
Sadece “O” demek yeterli olacaktır.
—————————————————————————
“Allah” kelimesinin yerine “O” ifadesi, başka kişilere
“O”nun hakkında bilgi verileceği zaman kullanılır.
Eğer ortamda başkaları yok ise,
“O” demeye de gerek kalmaz, SUSULUR…
—————————————————————————
“ALLAHU EKBER” sözünü,
HAKKIYLA söyleyebilen “HİÇ” olur.
Dikkat edin “YOK” olur, demiyorum.
Çünkü “HİÇ” “YOK” tan iyidir.
—————————————————————————
“Hiç yoktan iyidir” demek,
İlk akla gelen manasıyla,
Bir şeyin hiç olmamasından ise,
Biraz (az bir miktar) olması iyidir, demektir.
—————————————————————————
“Hiç yoktan iyidir” sözünün gerçek manası;
“HİÇ” kelimesi ile tanımlanan varlığın,
“YOK” kelimesi ile tanımlanan varlıktan daha iyi olmasıdır.
—————————————————————————
Hz. Muhammed (sav)’in;
“Allah’ın ZAT’ı hakkında tefekkür etmeyiniz”
Diye buyurduğu ZAT,
“HİÇ” kelimesiyle ifade edilen VARLIK’tır.
Onun için;
“HİÇ” “YOK” tan iyidir.
—————————————————————————
“HİÇ”; Gayb-ı mutlak’ı
(Hiçbir zaman görünmesi ve bilinmesi mümkün olmayanı),
“YOK” da;
Gayb-ı izafiyi (Şu anda görünmeyen ve bilinmeyeni),
Temsil eder.
Onun için “HİÇ” “YOK”tan iyidir.
“HİÇ” olmasaydı, “YOK” olur muydu?
—————————————————————————
Zaten Hakikatte;
“ALLAHU EKBER” diyen “O” dur, yani ZAT’tır.
Zaten ZAT, bir “HİÇ” tir.
“HİÇ”, tanımlanması ve bilinmesi mümkün olmayan,
fakat Tanımlanan ve bilinenlerin
HEPsini oluşturan bir varlıktır.
—————————————————————————
Hakikatte,
İnsanların (Allah’tan başka) hiçbir şeye ihtiyaçları yok,
Aslında, hiçbir kimsenin de hiçbir kimseye ihtiyacı yok.
Sadece insanların,
“Hiçbir şeye ve hiçbir kimseye ihtiyacı olmayan varlıklar”
Olduklarının bilincine ulaşmalarına ihtiyaçları var.
—————————————————————————
Hakikati yeni yeni kavramaya başlayanlar
Bildiklerini ortaya koymak için birtakım sözler söylüyorlar…
Ama bilenlerin nazarında
Bu, çocuksu bir tavırdan başka birşey değil…
Bununla birlikte herkes bu süreçten geçiyor.
Biz de zamanında öyle değil miydik?
—————————————————————————
HAKİKAT’i mi öğrenmek istiyorsunuz?
Şu ana kadar bildiklerinizin tam tersini düşünün,
İşte HAKİKAT odur.
—————————————————————————
Hakikatte; Ne mürid vardır, ne de mürşid…
—————————————————————————
Hakikatte susmak;
İnsanların anlayacağı şekilde konuşmak demektir.
—————————————————————————
Hakikatte,
“Ölüm” diye bir kavram yoktur.
“Ölüm” kelimesiyle “asil uyanış” “asıl diriliş” gizlenmiştir…
—————————————————————————
Hakikatte;
Bilen konuşmaz, konuşan bilmez.
Marifette ise;
Bilen konuşur, bilmeyen susar.
—————————————————————————
“Şeriat, Tarikat yoldur varana,
Hakikat, Marifet andan içeru” der Yunus.
Bazıları Şeriatta, bazıları Tarikatta,
Bazıları da Hakikatte kalmış insanların.
Yolda kalmışlara yardımcı olmak;
MARİFETE ERENLERİN en önemli görevidir.
—————————————————————————
MARİFET’i mi öğrenmek istiyorsunuz?
Hem bildiklerinizin doğru olduğunu,
Hem de bildiklerinizin tam tersinin doğru olduğunu düşünün,
İşte MARİFET budur.
—————————————————————————
MARİFET,
Kendinde HAKK’ı bulan bir kişinin
HALK arasına karışıp Hak ve sorumluluklarının gereğini
En güzel bir şekilde yerine getirebilmesidir.
—————————————————————————
Marifete eren bir kişi;
Herkese ve herşeye sevgiyle yaklaşır,
Sevginin olmadığı bir yerden hemen uzaklaşır.
—————————————————————————
Marifete ermeyen kişiler;
İnsanları eleştirirler, yargılarlar ve suçlarlar…
Bilmezler ki,
Aslında eleştirdikleri, yargıladıkları ve suçladıkları Kendileridir.
—————————————————————————
Marifet;
Her bir şeyi yerli yerine koyabilmektir,
Herşeyi anında kabullenebilmektir,
Herkese de “Eyvallah” diyebilmektir.
—————————————————————————
Marifet iki kısma ayrılır:
1. Hakikat öncesi Marifet,
2. Hakikat sonrası Marifet.
Hakikat öncesi Marifet sahiplerine “Arif” denir. (Küçük arif)
Hakikat sonrası Marifet sahiplerine “ARİF-İ BİLLAH” denir.
Bu ikisi arasında dağlar kadar fark vardır.
Bu farkı ancak ARİF-İ BİLLAH’lar bilir.
—————————————————————————
Marifete ERENLER;
Uykuda olanların ve 1. uyanışı yaşayanların
Sözlerini işittiklerinde,
Onları uyutmak ve onları kendi hallerinde bırakmak için,
Marifete erenlerin sözlerini işittiklerinde ise,
Onları onaylamak için, “EYVALLAH” derler.
—————————————————————————
Marifet,
Anlaşılır şeyleri anlaşılmaz hale getirmek değil,
Anlaşılamayan şeyleri anlaşılır hale getirmektir.
—————————————————————————
Marifette;
Gününü “AH” ile geçirmek, GÜNAH’tır.
Gününü “AH” ile geçirenler, GÜNAH işlemiş olurlar.
—————————————————————————
Hakikatte;
Kendine gelmek demek, kendinde Hakk’ı bulmak demektir.
Kendinden geçmek demek, halkın arasına karışmak demektir.
Marifette ise;
Kendine gelmek demek, edepli bir kul olmak demektir.
Kendinden geçmek demek, tamamen küll olmak demektir.
—————————————————————————
Marifet; Hakikati anlamak değil,
Marifete erebilmektir…
—————————————————————————
Marifet; Herşeye “Eyvallah” diyebilmektir.
—————————————————————————
Marifetullaha ermek demek,
“B” sırrı ile Allah’ı bilmek demektir.
“B” sırrı ile Allah’ı bilene “Arif-i Billah” denir.
Ne mutlu “B” sırrı ile Allah’ı bilenlere !!!
Ne mutlu “Arif-i Billah”lara !!!
—————————————————————————
Yokluk yaşanmadan marifete geçilmez.
Yokluğu sadece yaşayan bilir.
—————————————————————————
Hakikat, rahatlatır…
Marifet ise canlandırır…
—————————————————————————
Hakikatte, biz YOK’uz…
Marifette ise VAR’ız..
—————————————————————————
Hakikatte, hiçbir şey YOK’tur.
Marifette ise, herşey VAR’dır…
—————————————————————————
Hakikatte,
Allah’ın ne sevdiği vardır, ne sevmediği vardır…
—————————————————————————
Marifette ise,
Allah’ın hem sevdiği vardır, hem de sevmediği vardır…
—————————————————————————
Marifet;
İncitmemek değil, incinmemektir.
—————————————————————————
Gaflet uykusunda olanlar,
Hem incitirler, hem de incinirler…
—————————————————————————
Manevi uyanışını gerçekleştirmiş olanlar ise,
Ne incitirler ne de incinirler…
—————————————————————————
Marifet;
Sevdiğinin hatırına sevdiğinin sevdiğini incitmemektir.
—————————————————————————
Marifet;
Bu dünyaya beşer olarak gelip,
İnsan olarak gidebilmektir.
—————————————————————————
Hakikati bilenin dili tutulur…
Marifete erenin dili çözülür.
Hakikat ehli susar…
Ama her susan hakikat ehli değildir…
Marifet ehli konuşur…
Ama her konuşan marifet ehli değildir.
—————————————————————————
Gören;
Görünenin kendisi olduğunu anlayınca,
Sır çözülmüş olur.
Hakikatte, gören de sensin, görünen de…
—————————————————————————
Güzel bakan güzel görür,
Güzel gören güzel olur…
—————————————————————————
Herşey BİR şeyin içinde…
BİR şey de Herşeyin içinde…
—————————————————————————
Manevi yolculuk;
La ilahe illaAllah (Allah’tan başka ilah yoktur) sözüyle başlar,
La mevcude illaAllah (Allah’tan başka varlık yoktur) sözüyle devam eder,
La ilahe illaAllah (Allah’tan başka ilah yoktur) sözüyle biter…
—————————————————————————
Aynaya bakan kişi kendinin kim olduğunu bilemez,
Çünkü;
Aynada gördüğü yüzü kendini kendinden perdelemektedir.
Ancak,
Yüzünün kendi ÖZ’ünün yansıması olduğunu idrak ederse,
Kendisinin ne kadar değerli bir varlık olduğunu farkedebilir….
—————————————————————————
“Allah, Allah” diyen oldukça kıyamet kopmaz (Hadis-i Şerif)
Kıyamet kopunca da “Allah, Allah” diyen kimse kalmaz…
Bu nedenle, Hakikatte;
Uyanan bir kişi “Allah, Allah” diyemez…
“Allah’ı bilenin dili tutulur…”
“Bilen konuşmaz, konuşan bilmez… ” derler.
—————————————————————————
Biz varız ve her zaman var olacağız.
Ama herşey geçici…
—————————————————————————
Karşılıksız ve koşulsuz bir sevgiyle sevdiklerinizin,
Hakikatte, başkaları değil de, kendiniz olduğunuzun
Farkında mısınız?
—————————————————————————
Annenize, babanıza, eşinize, çocuklarınıza, kardeşlerinize,
Arkadaşlarınıza ve dostlarınıza hizmet ederken,
Onlardan yardım isterken,
Hakikatte,
Kime hizmet ettiğinizin ve kimden yardım istediğinizin,
Farkında mısınız?
—————————————————————————
NAR; Nar olarak görünür ama o gerçekte NUR’dur.
NUR da içinde bir SIR bulundurur.
Önemli olan SIR’a ulaşmaktır.
SIR’a ulaşınca BİR de bakarsın ki HEPsi BİR’dir.
—————————————————————————
Anne karnındaki bebek dışardan gelen sesleri duyar,
Ama gözleri görmez ve konuşamaz.
Dünyaya gelince, hem sesleri duyar,
Hem de gözü görmeye başlar,
Fakat konuşamaz, sadece acaip sesler çıkarabilir.
Biraz büyüyünce hem sesleri duyar, hem gözü daha net görür,
Hem de rahatlıkla konuşabilir.
Siz ne zaman duyacak, ne zaman görecek,
Ne zaman konuşacaksınız?
—————————————————————————
Ne mutlu Hakk’ın gözüyle Hakk’ı görenlere,
Hakk bakışı ile bakanlara,
Hakk’ın dili olanlara !!!
—————————————————————————
Hayatta önemli olan şey, İRİLİK değil, DİRİLİKtir.
İRİ olmaya değil, DİRİ olmaya çaba gösterelim.
—————————————————————————
Hepimiz “BİR”iz, demek kolay,
Önemli olan tüm gönüllerde bir “İZ” bırakabilmek.
—————————————————————————
İnsan, evsiz, barksız, işsiz, güçsüz, parasız, pulsuz yaşayabilir,
Ama “O” “NUR” suz yaşayamaz…
—————————————————————————
Hayaller önce gerçek olur, sonra rüyaya dönüşür.
—————————————————————————
Kıyamette (Uyanış anında);
Herkesin içi dışına çıkacakmış diyorlar.
Şu anda içimiz dışımızda değil mi?
İÇİMİZ ile dışımız BİR değil mi?
—————————————————————————
VAR ile YOK’un BİR olduğunu anlayamayan,
BİR VAR BİR YOK olur.
—————————————————————————
HERŞEYE “AH” edeceğimize “EYVALLAH” deyip geçelim.
—————————————————————————
Sahneyi kuran biziz,
Sahne de biziz,
Sahnedeki oyuncu da biziz,
Sahnedeki oyuncular da biziz…
Siz ne dersiniz?
—————————————————————————
Hesapsız kitapsız cennete girmeyi düşünenler,
Lütfen burada kendileriyle hesaplaşsınlar…
—————————————————————————
Bedensiz ruhlar, bedene sahip olmak isterler,
Bedene sahip olunca da, büyük bir tuzağa düşerler.
Tuzağa düştüğünün farkına varamayanlar,
Bir ömür boyu çile çekerler.
Bu tuzağın farkına varıp ta kurtulabilenlere
AŞK OLSUN…
—————————————————————————
BİRinin gönlüne girmek isteyen BİR kişi;
“O”nu gönlüne almak zorundadır.
—————————————————————————
Deliler ile veliler arasındaki farklardan birisi;
Delilerin HERŞEYe GÜLMELERİ,
Velilerin ise HERŞEYe GÜLÜMSEMELERİDİR.
—————————————————————————
Delilerin muhabbeti insanları güldürür,
Velilerin muhabbeti insanları düşündürür.
—————————————————————————
Kendilerini akıllı zannedenler;
Delilerle velileri ayrı görürler.
Hakikatte ikisi de BİRdir.
—————————————————————————
HERŞEYi tersine çevirmeye çalışmayın,
Buna ömrünüz yetmez.
Siz ters dönerseniz;
HERŞEYin düzeldiğini görürsünüz.
—————————————————————————
Çiftlikte yaşayan seyrini ormanda,
Birlikte yaşayan seyrini zamanda,
Teklikte yaşayan ise seyrini bir anda yapar.
—————————————————————————
Uzakta olan BİR kişi (O);
Senin karşına gelince,
O’na “SEN” diye hitap edersin.
O’nun bir AYNA olduğunu biliyorsan;
O zaman, “SEN” diye hitap ettiğinin,
Kendin olduğunu farkedince de,
Kendi kendine konuştuğunu anlarsın,
Ve artık SUSARSIN…
—————————————————————————
Sürekli olarak konuşana soruyorum;
Kendi kendine konuşana ne denir? Deli…
Kendi kendine susana ne denir? Veli…
Yeri gelince konuşana, yeri gelince susana ne denir? Ali…
—————————————————————————
Ali, yüce olana denir.
Yüce olan da “O”ndan başkası değildir.
Dert de O’ndandır, Derman da…
—————————————————————————
Konuşunuz, konuşunuz, konuşunuz,
Ama kiminle konuştuğunuzun farkında olarak…
Susunuz, susunuz, susunuz,
Ama niçin sustuğunuzun farkında olarak…
—————————————————————————
Bizim görevimiz;
Yolda kalmışlara, eşinden ayrı düşenlere,
Serhoşlara, evini bulamayanlara,
Kendinden geçenlere, fakirlere, yoksullara,
Bize yakın olanlara, bizi sevenlere,
Bize YAKİN olanlarla birlikte yardımcı olmaktır.
—————————————————————————
Can kulağı ile dinlerseniz sözlerimi BİR BİR,
Anlarsınız ki hepsi BİR’den BİR’edir, BİR’den BİR’e,
Kendinize gelir de kapılmazsanız KİBİRE,
Sonunda uyanırsınız BİRDENBİRE…
—————————————————————————
YA HU!
Önce HAYY’dan HU’ya gideriz,
Sonra HU’dan HAYY’a geliriz…
Her günümüz HAYY HU ile geçmekte,
Öyle değil mi YA HU?
—————————————————————————
Yemeden içmeden:
Hayvanlar ölünceye kadar,
İnsanlar ise sonsuza kadar yaşayabilirler.
—————————————————————————
Farsçada;
“AB” “SU” anlamına gelir.
“SU” “HAYAT” demektir.
HAYATI (Yaşamı) sevmek SEVAB’tır.
“HAY” olanı sevmek de SEVAB’tır….
Kısaca;
HERŞEY O’ndan olduğu için,
HERŞEY’i sevmek SEVAB’tır.
—————————————————————————
İnsanlar üç gruba ayrılır:
1. Sıradan insanlar (Gününü AH ile geçirenler)
2. Sırıtan insanlar (Herşeye EYVALLAH diyenler)
3. Sır atan insanlar (Başkalarına SIR verenler)
—————————————————————————
Sır atan insanların;
Bakışları manalı, sözleri sevdalı, tavırları edalı olur.
————————————————————————–
Uyanmak isteyenlere sesleniyorum;
SAF (Bilincini arındırmış olan)’ları sıkı tutun,
Onlara karşı insaflı olun ve onları sakın bırakmayın,
Siz onları bırakmazsanız, onlar sizi asla bırakmazlar.
—————————————————————————
İnsanın tohumu olan zigotun, değişik evrelerden geçerek,
Bir insana dönüştüğünü biliyorsunuz.
Evrenin tohumu olan insanın değişik evrelerden geçerek,
Bir evrene dönüşebileceğini,
Hiç düşündünüz mü?
—————————————————————————
Allah’ı bilmeyenler, konuşur dururlar.
Allah’ı bilenler ise, susar dururlar.
—————————————————————————
Savaşan bir kişi;
Kendinin gerçek kimliğini anlayınca,
Kimin için, kiminle, kime karşı savaştığının farkına varır ve,
Savaşmaktan hemen vazgeçer.
—————————————————————————
Ölmeden önce ölen KUL;
HAYY esmasıyla dirilince öyle bir CANlanır ki,
O’nun hızına kimse ulaşamaz.
ALLAH da KUL’unu böyle görünce çok sevinir.
Diğer insanları da “O” “KUL”una yönlendirir.
—————————————————————————
“EYVALLAH” demek,
“Senden gelen hitabın,
HAKK’tan geldiğinin bilincindeyim, farkındayım” demektir.
————————————————————————–
Adam gibi bir adama muhabbet edebileceği,
Adam gibi bir adam, yeter de, artar bile…
—————————————————————————
Bilincin öze yönelişine mirac (yükseliş),
ÖZ’ün açığa çıkışına nüzul (iniş) denir.
—————————————————————————
KUL’un değerli olmasının nedeni;
Kendi enfüsünde (içinde) HU (ZAT) ile
BİR’likte olmasındandır.
—————————————————————————
ADEM;
Kelime manası itibarıyla “YOK” demektir.
ÂDEM;
Kendisine ruh üflenerek canlanmış olan ilk insandır.
ADAM ise;
Gelişimini tamamlamış olan olgun, kamil bir insandır.
—————————————————————————
SELAM;
MUHAMMEDİ bilince ulaşmak isteyenlerin,
MUHAMMEDİ bilince ulaşanların ve
İnsanları MUHAMMEDİ bilince ulaştıranların üzerine olsun.
—————————————————————————
HAKK’ın sözünü DİNLEYENLER;
Önce, DİNLENİRLER (Rahatlarlar),
Sonra, DİNLENİRLER (Sözleri diğer insanlara hoş gelir),
Daha sonra, DİN’LENİRLER (Dinlerini iyice öğrenirler),
En sonunda da, DİNLENİRLER (Huzura ererler).
—————————————————————————
Fiillere BAKANLAR, aldanırlar,
Sıfatlara BAKANLAR, aldanırlar,
Esmalara BAKANLAR, aldanırlar,
ZAT’a BAKANLAR ise KÜL(L) olurlar.
—————————————————————————
Cennete Mü’min olarak girilir,
Cennetten SULTAN olarak çıkılır.
Selam Olsun O SULTAN’lara !!!
—————————————————————————
Herşeyi olduğu gibi kabul etmek ve sevebilmek
ER kişilerin işidir.
—————————————————————————
Kelime-i Şehadeti söyleyen kişi cennete girmez,
Cennete giren kişi Kelime-i Şehadeti söyler.
Ne mutlu ağzından çıkan sözün anlamını BİLEN’lere !!!
—————————————————————————
Bizler;
Ne VAR’ız, Ne YOK’uz,
Hem VAR’ız, Hem YOK’uz,
Aslında Biz;
VAR ile YOK arasında BİR ŞEY’iz.
—————————————————————————
Benden sana bakanın;
SEN olduğunu düşündükçe,
Eriyip YOK oluyorum.
—————————————————————————
Senden bana bakanın;
BEN olduğumu düşündükçe,
İçim bir HOŞ oluyor.
—————————————————————————
Geçici aşk;
Aşığın maşuğuna kavuşmasıyla sona erer.
Gerçek aşk ise;
Aşığın maşuğuna kavuşmasıyla başlar.
—————————————————————————
Sahte BEN’i YOK edenler, gerçek BEN’i bulurlar…
—————————————————————————
HİÇ’liği yaşayan ile yaşamayan BİR olur mu?
—————————————————————————
HİÇ’i bilen ile bilmeyen BİR olur mu?
—————————————————————————
Zaman iki kısma ayrılır:
1. AN’dan önceki zaman,
2. AN’dan sonraki zaman.
AN’dan önceki zamanda sıkıntı üstüne sıkıntılar yaşanır,
AN’dan sonraki zamanda ise zevk üstüne zevkler yaşanır.
Ne mutlu AN’dan sonraki ZAMAN’da yaşayanlara !!!
—————————————————————————
Kuantum fiziğini öğrenip de,
Eski bildiklerini söyleyebilenlere şaşarım.
—————————————————————————
Bir kişinin ağzından çıkan sözlere dikkat edin.
Çünkü bir kişinin gerçek kimliği,
O kişinin ağzından çıkan sözlerde saklıdır.
—————————————————————————
İçinde yaşadığımız bu dünya;
Bizim geçici vatanımızdır,
Esas vatanımız ise tüm evrendir.
—————————————————————————
Belirli sınırlarla çevrili alanları vatanları zannedenler,
“Vatan” kavramını anlamamış olanlardır…
—————————————————————————
Sen, öyle bir CAN’lan ki;
Tüm CAN’lar, CAN’ı ANAN’lar, CANAN’lar,
AN’da olanlar, O’nda olanlar,
Koşarak sana gelsinler.
—————————————————————————
Yol da SEN’sin,
Yolcu da SEN’sin,
Yoldaki tabela da SEN’sin,
HEP’si SEN’sin,
HEP de SEN’sin,
Ya Rabbim…
BEN ise;
Sadece BİR HİÇ’im.
—————————————————————————
Haramlardan kurtulanlar cennete girerler,
Helallardan uzak duranlar da cennetten çıkarlar,
Kendilerine gelirler.
Kendilerine gelenler ise;
Hiçbirşeye ihtiyaçları olmadığının bilincine ulaşırlar ve
Yaptıklarını sadece zevk için yaparlar,
Ama bu zevk kendilerini bilmeyenlerin zevki değildir…
—————————————————————————
Bireysel BEN’likten kurtulamayanları,
Susturamazsınız…
Tümel BEN’liğe ulaşanları,
Konuşturamazsınız..
Gerçek BEN’liğe ulaşanları ise;
Ne susturabilirsiniz, ne de konuşturabilirsiniz,
Çünkü Onlar;
Dilerlerse susarlar, dilerlerse konuşurlar,
Çünkü Onlar:
Özgürdürler, ÖZ’leri gürdürler,
Çünkü Onlar;
Her an bir şen’dedirler….
Ne Mutlu Gerçek BEN’liklerine kavuşabilenlere !!!
Ne Mutlu İnsanları Bireysel BEN’liklerinden kurtararak,
Gerçek BEN’liklerine kavuşturabilenlere !!!
—————————————————————————
Olağanüstü halleri yaşamak için çaba göstermek yerine,
Olağan şeylerin olağanüstülüğünü idrak etmeye çalışalım.
—————————————————————————
“Ben senim, sen bensin” deyip de,
Kendini bile bilmeyenler gördüm,
“Ben hiçim, ben yokum” deyip de,
Varlığından geçemeyenler gördüm.
“Evvel benim, ahir benim” deyip de,
Nice sapıtanlar ve saptıranlar gördüm,
“Varlıktan da, Yokluktan da geçtim” deyip de,
Haddini bilmeyen nice edepsizler gördüm.
Ama inanın her ne gördüysem,
Hepsini kendi yüzümde,
Kendi g/özümle gördüm.
—————————————————————————
Tasavvufta;
Mürşid-i kamiller insanları kendilerine çağırmazlar,
Uygun gördükleri, diledikleri kişileri kendileri seçerler,
Mürid mürşidi değil, mürşid müridi bulur,
Mürid, mürşid sayesinde kendini bulur.
—————————————————————————
NAR’dan geçerek
NUR’a girebilenlere,
SELAM üzerine SELAM OLSUN !!!
SER’den geçerek
SIR’ra erebilenlere,
AŞK üzerine AŞK OLSUN !!!
—————————————————————————
Z/AN’dan kurtulamayanlar,
Y/ANMAK’tan kurtulamazlar.
—————————————————————————
Hepimiz BİR’İZ,
Doğru BİR İZ üzerindeyiz,
İçimizden BİRİMİZ, İZLENİR,
Geriye kalanlarımız GİZLENİR…
İZLENEN HZ. MUHAMMED (SAV),
GİZLENEN de HZ. MUHAMMED’in KARDEŞLERİDİR.
—————————————————————————
Ey DOST, Ey NUR, Ey GÜL’lerin EFENDİSİ !

SEN,
Gizli bir hazinesin,
Ve her zaman da öyle kalacaksın,
Her ne kadar apaçık ortada isen de…

Çünkü;
SEN’den başkası yok,
Sadece SEN VARSIN…
SEN’i çok seviyorum…
Ve her zaman da,
Yanız SENİ SEVECEĞİM,

Aslında BEN de SEN’den gayrı DEĞİLİM…
—————————————————————————
Bir kişinin, kendini beğenmesi, kendini sevmesi güzeldir,
Başkalarını kendinden ayrı görmediği sürece…
—————————————————————————
“SEN”i ancak “BEN”i bilen bilebilir.
—————————————————————————
Önemli olan, “SENİ SEVİYORUM” demek değil,
Bu sözün anlatmak istediği HAKİKATİ idrak edebilmektir.
Bu sözü;
Seven ile Sevilenin BİR olduğunun bilincinde olarak söyleyebilmektir.
—————————————————————————
Ben;
Senin yüzünü gördükten,
Senin sesini duyduktan,
Seni tanıdıktan, bildikten sonra,
Kendimden geçtim,
Ve,
Adeta “BEN” “SEN” oldum.
Şu andan itibaren,
BEN yokum, SEN varsın.
Ama biliyorum ki,
SEN de BEN’den gayrı değilsin.
—————————————————————————
Önceden;
Kendilerini bir şey zannedenler,
En sonunda,
Kendilerinin bir şey olmadıklarını anlayacaklardır.
—————————————————————————
Bahçıvan, eren meyveleri toplar,
Henüz ermemiş meyveleri ise olgunlaşmaları için,
Kendi haline bırakır.
—————————————————————————
Kusurlu veya kusursuz zannettiklerimizin,
Gerçek mahiyetini anladığımızda,
Ortada ne kusur, ne kusurlu, ne de kusursuz kalır.
—————————————————————————
Önemli olan, başkaları değil SEN’sin,
Çünkü, hakikatte başkası YOK…
—————————————————————————
Gerçekte önemli olan, başkaları değil, SEN’sin,
—————————————————————————
Kendini kusursuz görenleri oluşturanlar,
Kendini kusurlu görenlerdir.
—————————————————————————
Önemli olan, ağzın değil zihnin susmasıdır.
Çünkü; zihni susan kişi, gönülden konuşur,
Sadırdan konuşur, ÖZ’den konuşur,
O’nun konuşmasında;
Hoşluk vardır, zerafet vardır, letafet vardır,
Sevgi vardır, muhabbet vardır.
—————————————————————————
Bilmeyenler susmadıkça,
Bilenler konuşmazlar.
—————————————————————————
Eski dünyanın,
Yeni bir dünyaya dönüştüğünü görebiliyor musunusuz?
—————————————————————————
RAMAZAN ayı;
Sadece aç kalma ayı değildir,
Açları doyurma ayı da değildir.
ZAN’A RAM olmaktan kurtulup,
BA’YA RAM olma (“B”sırrıyla hayatı yaşama) ayıdır.
Ne mutlu tüm zanlardan kurtularak,
“B”sırrıyla hayatı yaşayanlara !!!
—————————————————————————
Sen “SİN” i bil, Sen “SİN” i,
Sen “SİN” i bilmezsen, Sen “SİN” i,
Hiçbir zaman anlayamazsın, “YA SİN” i.
“YA SİN”
Diriler tarafından,
Ölülerin ruhuna okunur, ölü ruhlar dirilsin diye,
Diriler kimdir? Ölüler kimdir? Bilinsin diye,
Hayat boyu çile çekenler, sevinsin diye,
Kendini gelemeyenler, kendilerine gelsin diye.
—————————————————————————
Ey arayışta olan kişi;
Önemli olan aradığın değil,
SEN’sin.
—————————————————————————
Her an,
Allah ile birlikte olduğunun farkına varan kişi,
Sürekli huzurdadır,
Huzur halindedir,
Başkalarına da huzur verir.
—————————————————————————
İçimde kim var? diye sorma,
Sen zaten içinde olansın.
—————————————————————————
Dünya canlı bir varlıktır.
—————————————————————————
Allah’ı zikretmek demek;
“O”nu anmak,
“O”nu hatırlamak,
“O”nu sürekli gündemde tutmak,
“O”nun ismini sürekli dile getirmek,
“O”nun esmalarını yaşamak demektir.
“Dikkat edin, gözünüzü iyi açın ve iyi bilin ki,
Kalpler ancak Allah’ı anmakla itminana erer, huzura kavuşur.” (Ra’d 28)
—————————————————————————
Edeplinin yanında edepli olana, HÜR kişi,
Edepsizin yanında edepsiz olana, HER kişi,
Edeplinin yanında edepsiz olana, ŞER kişi,
Edepsizin yanında edepli olana, ER kişi denir.
—————————————————————————
Olayların içyüzüne vakıf olanların yüzleri
AY gibi parlamaya başlar.
—————————————————————————
Herşey bilinç sahibidir.
—————————————————————————
Başkasına ait olduğunu bildiğiniz sözleri benimsiyor ve
Dile getiriyorsanız,
O söz, artık sizin sözünüzdür.
Çünkü;
Her söz sahibine aittir.
—————————————————————————
Takılan maskeler düştüğü an,
Gerçek yüzler ortaya çıkar.
—————————————————————————
Biz,
Bu dünyada,
Nefes alıp vermeden yaşayamayız.
Hakikatte,
Nefes almak demek,
Hakk erlerinden Hakk sözünü,
Can kulağı ile dinlemek,
İdrak etmek ve yaşamak demektir.
Nefes vermek demek ise,
Kendisini can kulağı ile dinleyenlere,
Hakk’ın sohbeti yaparak,
Yeni bir CAN vermek demektir.
—————————————————————————
SEN,
Kendini kendinden kendinle gizlemişsin.
Bunu anladığın AN,
SIR çözülmüş olur…
—————————————————————————
Allah’tan başkasına ihtiyacımız yok,
Hakikatte ise Allah’tan başkası da yok…
—————————————————————————
Doğru bildiği yolda,
TEK başına yürümek,
ERENlerin, kendini BİLENlerin işidir.
—————————————————————————
ÖZ’ÜNÜZDEN GELEN SESE KULAK VERİRSENİZ,
Hayata bakışınız değişir,
Yaşam tarzınız değişir,
CANLANIRSINIZ,
KENDİNİZE GELİRSİNİZ.
Çünkü O SES;
Sizi BİR’liğe, Beraberliğe, Huzura, Mutluluğa,
Sevgiye, Saygıya, Muhabbete ve Dostluğa çağırır.
O SESi duyabilenlerin de,
Başka bir ses duymasına gereksinimleri kalmaz.
Önceden duydukları olumsuz seslerin de,
Kendi Öz’ünden ayrı düşenlerin sesleri olduğunu farkeder.
—————————————————————————
“OL” demiş
Ve “OL”muşuz….
Ne mutlu BİZ’lere !!!,
Ne mutlu “OL” “AN” lara !!!,
Ne mutlu olacak “OL” “AN” lara !!!
—————————————————————————
Zamanla herkes hakikati anlayacak.
—————————————————————————
Neyi net gördüğümüzü söylüyorsak;
BİZ “O” yuz…
—————————————————————————
Konuşan herkes kendine göre doğruyu söylemektedir.
Herhangi bir kişiyi suçlamadan önce iyi düşünelim.
—————————————————————————
Biz,
En çok Allah ve resulünü severiz.
Sonra, Allah ve resulünü sevenleri severiz.
O’nun için,
Onları sevenlerin gıybetlerini yapmayız, yapamayız.
Çünkü biz,
Ölü eti yemekten menedildiğimiz gibi,
Diri eti yemekten de menedilmişiz.
—————————————————————————
Herşey “O”ndan ve “O”na ait.
—————————————————————————
Tevhid sırrına vakıf olanlar,
Kader sırrına da vakıf olurlar…
—————————————————————————
Ben,
“Eyvallah” kelimesini çok seviyorum.
Çünkü;
Her derde deva…
—————————————————————————
Bir kişinin söylediği kötü bir sözü,
Bir kişi başka birisine söylerse “gıybet” olur.
Bir kişi, başka bir kişinin gıybetini yaparsa,
Gıybet edenin sevabları gıybet edilene gider.
Buna göre,
Bir kişi sevdiği kişilerin gıybetini yaparsa,
Sevabları da sevdiği kişiye gider.
Kendine gelen kişi de,
Sevdiği kişinin gıybetini yapmayacağına göre, susar kalır.
Ayrıca,
Kendine gelen bir kişinin de sevmediği bir kişi kalmaz.
Sonuç, sükut….
—————————————————————————
Sorumluluk yüklenmeyen insan, insan değildir.
—————————————————————————
Hergün,
Uykudan uyanınca,
Hemen hatırlayalım:
BİZ ÇOK DEĞERLİYİZ…
—————————————————————————

Share