İNSANI İNSAN YAPAN ÖZÜDÜR

İnsanı insan yapan, insanın kendi özü’dür. Kendini (özünü) bilen insan tüm varlıkların hakîkatini bilir. Kendine dönen, kendine gelen, kendini bilen insan her şeyden (tüm varlıklardan) kurtulmuştur. Gözle görünen varlıkların hepsi gelip geçicidir. Var gibi görünür ama gerçekte yoktur. Gerçek
var olan, gözle görünmeyen ve hiçbir zaman da görünmeyecek
olandır. İnsan da var gibi görünür ama gerçekte yoktur.
Gerçekte var olan insanın kendi özü’dür.

“Bir ben vardır bende benden içeri” diyen Yûnus Emre,
kendi içindeki öz’e dikkatleri çekmek istemiştir. “Görünen
ben”i oluşturan “görünmeyen ben”dir. Yâni özümüzdür.
Newton fiziğine göre, bizim “görünen ben”imiz yâni
vücûdumuz bir gün gelip “yok” olacaktır. Kuantum fiziğine
göre ise zâten “yok” hükmündedir.

Gerçekte var olan, görünen değil, görendir,
düşünülen değil düşünendir. O (insan) görünse de vardır,
görünmese de…. düşünse de vardır, düşünmese de…..
Bilinse de vardır, bilinmese de….

O (insan), gözle görünmeyecek, ancak bir ışık
mikroskobuyla görünebilecek kadar küçük bir hücrenin
(zigotun) açılımıyla ortaya çıkmıştır. İnsan âdetâ bir nokta
(zigot)’dan oluşmuştur. Zigot, evrenin büyüklüğü ile
kıyaslandığında ise “yok” hükmündedir. Görünen insan da
bundan farklı değildir.

Matematikte sonlu bir sayının sonsuza oranı “0”dır.
İnsan büyüklük îtibâriyle bir hiçtir. Ancak özü
îtibârıyla her şeyi oluşturandır. İnsan âdetâ kendi özünün
oluşturduğu bir okyanusun içinde yüzmektedir. Kendini
bilmeyen bir insan kozasının içinde hapis kalan bir ipek
böceğinin kurtçuğu gibidir. Kendini bilen insan ise kozasından
dışarı çıkan özgür bir kelebek gibidir.

Kelebekler, kelebek vadisinde yaşarlar. Orada onları
rahatsız eden hiçbir şey yoktur. Kelebekler nerede güzel, nefis,
rengârenk çiçekler varsa oraya giderler. Onların güzel
olmayan şeylerle alâkası yoktur. Ancak, kelebeklerin ömrü
kısadır. Bunlar bu dünyada yaşayan kelebeklerdir. Ölmeden
önce ölenlerdir, kozalarından çıkanlardır, yâni uyananlardır.

Dünyada yaşayan kelebekler kısa süreli ömürlerini
tamamlayarak sonsuzluk âlemine göç ederler. Orada nasıl bir
hayat yaşadıklarını ise kimse tahmîn bile edemez.
Belki de sizlerin arasına tekrar dönmüşlerdir, her an
sizinle berâberdirler. Size çok yakındırlar.
Hattâ sizin özünüzde olabilirler.
Belki de sizin özünüz onlardır.
Belki de siz onlarsınız…….

Gerçekte ise sizden başkası yok…..

Siz sâdece rüyâ görüyorsunuz, kendiniz için
oluşturduğunuz bir dünyada, bir evrende yaşıyorsunuz.
– Kendi ördüğünüz kozanızdan çıkma zamanınız gelmedi mi?
– Artık uykudan uyanma, kendinize gelme, kendinizi
bilme zamanı gelmedi mi?
– Uyanan bir insan karşısında neyi görür bilir misiniz?
– Önce kendisini uyandıranı görür.
– Ayrıca uykuda olanları ve uyananları…..

Eğer bir tehlike söz konusu değilse uyuyanların uykularını
almalarını beklersiniz, şefkatiniz ve merhametiniz gereği….
Eğer bir tehlike söz konusu ise (yangın, sel basması gibi)
bir an önce onları uyandırma zorunluluğunuz vardır. Yoksa
onların durumlarından siz sorumlu tutulursunuz.

Bu nedenle uyananlar, uykuda olanları koruyup gözetmek,
onların emniyetini sağlamak gibi görevle görevli olduklarını bilirler.

Güzel rüyâ görenleri uyandırmazlar, sevinçleri ve
mutlulukları sona ermesin diye….

Kötü, kâbuslu rüyâ görenleri uyandırırlar, sıkıntıları,
acıları, dertleri sona ersin diye…

– Şimdi bana söyler misiniz?
– Şu anda insanlar güzel rüyâ mı görüyorlar? Yoksa
kabuslu bir rüyâ mı?

– Sıkıntılı, dertli, stresli, sorunlu bir yaşam sürdüren,
gelecek endişesi ve kaygısı yaşayan insanları uyandıralım mı?
Yoksa kendi hallerine mi bırakalım?

– “Elbette uyandıralım” dediğinizi duyar gibiyim.
– Fakat bu iş nasıl olacak?
– Uyanmış birisi ancak başkalarını uyandırabilir.
– Kendi (özü) uyanmamış birisi, uykuda olanları nasıl
uyandırabilir?

– Tanıdığınız uyanmış biri varsa hemen ona gidin….
– Ancak, uyanmamış birisi nasıl uyanmış olanı fark
edebilir, bilebilir?
– Ama, uyanmış olanlar, bütün uyanmamış olanları da
bilir, uyananları da…

– İşimiz sâdece uyananlara kalmış gibi gözüküyor.
– Merak etmeyin, uyananlar her şeyin farkında….
– Sizi de en kısa süre içinde uyandıracaklardır..
– Siz içinizi rahat tutun, uyumanıza devam edin…
– Biliniz ki sizin de uyanma vaktiniz yakındır.
– Hem de çok yakın……

Bu satırları okuyor olmanız bile uyanmakta olduğunuzu gösterir.
Şu anda insanlar “Bir”, “Bir” uyanmaktalar…
Yakında ise “Birdenbire” uyanacaklar..
Ve,
Birdenbire uyanmak o kadar muhteşem olacak ki,
Bu durum,
İnsanlık tarihinde ilk kez gerçekleşmiş olacak.
Ne mutlu bu süreci yaşayanlara!
Ne mutlu bu süreci yaşatanlara!

Share