YAZILAR : SESLİ KİTAP DİNLE

ÖZDEN ÖZE (Giriş, 1. Bölüm, 2. Bölüm)

[embed]https://youtu.be/nrf-LCxGRX0[/embed] Prof. Dr. Hüseyin UYSAL 1960 yılında Muğla’da

ÖZDEN ÖZE (3. Bölüm, 4. Bölüm, 5. Bölüm)

[embed]https://youtu.be/ne_k1iuruD8[/embed] 3. BÖLÜM İslam Dini Kronolojik olarak en son gündeme gelen din İslam dinidir. Semavi olduğu söylenen dinlerin en son versiyonu İslam dinidir. Bazı bilgisayar programlarının en son versiyonu daha gelişmiş versiyon olarak kabul edilir. Bazı

ÖZDEN ÖZE (6. Bölüm 77-125. sayfalar)

[embed]https://youtu.be/fhLsqhXZKOs[/embed] 6. BÖLÜM ÖZ’DEN YANSIYANLAR --------------------------------------------------------------------------- Kur'an'ı Kerim; Kıyamet kopmadan (uyanış gerçekleşmeden) önceki Son mesajdır... Bu mesajı anlayabilenler uyanmışlar, Anlayamayanlar ise henüz uyanamamışlardır... Bununla birlikte; Bugünlerde mesajı anlayabilenlerin sayısı hızla artmakta, Tüm insanlığın birdenbire uyanma vakti yaklaşmaktadır... Bu durum ehline

ÖZDEN ÖZE (6. Bölüm 126-177. sayfalar)

[embed]https://youtu.be/OJMSIpWYfk4[/embed] --------------------------------------------------------------------------- "Biz" demek varken, Hala neden "Ben" veya "Sen" demekte ısrar ediyoruz? --------------------------------------------------------------------------- Kader sırrına vakıf olan, kederden kurtulur, huzur bulur. --------------------------------------------------------------------------- Benim birçok benlerim var, Herbirinin de kanser olma potansiyeli var, Onun için benlerimi fazla kurcalamıyorum, Onları

ÖZDEN ÖZE (7. Bölüm)

[embed]https://youtu.be/tQ1jzTGvO-8[/embed] 7. BÖLÜM Biz Kimiz? Biz; Bir zamanlar, görünmeyen ve bilinmeyen, Hatta, görünmekten ve bilinmekten münezzeh olan BİR VARLIK iken, Daha sonra görünür ve bilinir olan, Hatta, GÖREN ve BİLEN BİR VARLIĞA dönüşen, En sonunda tekrar görünmezliğe

BİR’den BİR’e UYANMAK (Yazarın ve Kitabın Tanıtımı)

Prof. Dr. Hüseyin UYSAL 1960 yılında Muğla’da doğan Prof. Dr. Hüseyin UYSAL, 1971 yılında Ula Atatürk İlkokulundan,1977 yılında Aydın Ortaklar Öğretmen Lisesinden mezun oldu. Tıp

BİR’den BİR’e UYANMAK (GİRİŞ)

Bu kitabı; Kendi kendime, Kendi “kenz”ime, Kendi özüme, Kendi eşime, Size, Sizlere, Tüm insanlara, Tüm insanlığa ithaf ediyorum. Bu kitap; “İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar.” “Ölmeden önce ölün” yâni “bir

BİR’den BİR’e UYANMAK (1.BÖLÜM)

1. BÖLÜM İnsan Bir Noktadır İnsan bir noktadır. Her şey bir noktadan oluşmuştur. “Şey” kelimesi somut ve soyut (bilinen ve bilinmeyen) tüm varlıkları ifâde eder. Nokta

BİR’den BİR’e UYANMAK (2.BÖLÜM)

2. BÖLÜM Hakîkat İlmi (Ledün İlmi) Ledün ilmi, Allah bilgisi ve sırları, hakîkat ilmi, bâtın ilmi, gayb ilmi gibi anlamlara gelir. Bu ilim çalışılarak kazanılan bir

BİR’den BİR’e UYANMAK (3.BÖLÜM)

3. BÖLÜM Tevhîd Mertebeleri Kelime-i tevhîd yâni “Lâ ilâhe illallah”