BİR’den BİR’e UYANMAK (Yazarın ve Kitabın Tanıtımı)

Prof. Dr. Hüseyin UYSAL

1960 yılında Muğla’da doğan Prof. Dr. Hüseyin UYSAL, 1971 yılında Ula Atatürk İlkokulundan,1977 yılında Aydın Ortaklar Öğretmen Lisesinden mezun oldu. Tıp öğrenimini 1983 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde tamamladı.

1985-1989 yılları arasında Kütahya, Erzurum ve Konya’da değişik kurumlarda pratisyen hekimlik yapan UYSAL, 1989 yılında S.Ü. Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak ihtisasa başladı ve 1991 yılında Fizyoloji uzmanı oldu. Aynı yıl S.Ü. Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında yardımcı mecidiyekoy eskort doçent olarak göreve başlayan UYSAL, 1994’de doçent, 2003’te profesör oldu.

S.Ü. Meram Tıp Fakültesinde 2004-2012 yılları arasında Dönem I koordinatörlüğü, Başkoordinatör yardımcılığı ve Başkoordinatörlük görevlerinde bulundu. 2006-2007 yılları arasında Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı. 2004-2010 yılları arasında Türk Fizyolojik Bilimler Derneğinde Genel Sekreterlik yaptı.

Ayrıca, 2011 yılından bu yana Genel Merkezi Konya’da bulunan “İnsanlığa Çağrı Derneği”nin Genel Yönetim Kurulu Başkanlığını da sürdürmektedir.

Halen N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesinde Fizyoloji Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan UYSAL, evli ve dört çocuk babasıdır.

TAKDÎM

Prof. Dr. Ali Muhtar TİFTİK
N.E.Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi
Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim.Üyesi

Bilenler, her ön sözün bir de sonu olduğunu ve her ikisinin de takdîmde buluştuğunu, ilk ile sonun aynılığını söylediler.

Bilenler, “Ölmeden önce ölüp”, rüyâdan uyanmanın ve kendini bilmenin farkındalığını idrak ederek her görüneni gerçek kimliğiyle bilmenin keyfine vardılar.

Onlar cüzî akıldan kurtulan, küll’de seyretmenin zevkiyle bütün zıtların aynılığının farkında olanlardır.

Onlar, bu müşâhedeyi yaparak basîretle, gördüklerini görmeyenlere târif ve dâvet edenlerdir.

Onlar, bu dâvetlerini her terminoloji ile ifâde eden, örfî, dînî ve bilimsel bütün verilerle ahâdiyeti gerek kesretten vahdete, gerekse vahdetten kesrete yaşanmışlık olarak anlatabilenlerdir ve Onlar, “tatmayan bilmez” sırrından konuşanlardır.

Onlar, şâirin dizelerinde söylediği gibi;
“Sen, ben, O demekten geçene yok,
Hesâbun, fî hesâbun fî hesâb” hâliyle hallenenlerdir.

Onlar, hangi kelimelerle anlatırlarsa anlatsınlar duyanların algısının bütünsel olmadığında, parçadan bakışın bütünü algılamada yetersiz kaldığını da görenlerdir.

Bu nedenle bu eserde ortaya konulan güzelliğe bütün yönleriyle bakabilmek son derece önemlidir. Bütünden bakanların bilinçlerinde “neden, niçin, niye” gibi sorular ve “doğru, yanlış” gibi yargılar oluşmayacaktır.

Mûsâ ile Hızır hikâyesinde Mûsâ’nın soru sorma gerekçesi “işin içyüzünü kavrayamamasından” olduğunu kitabımız bize bildirmiştir. Bu soruların oluşması Mûsâ’nın Hızır ile yolculuğuna engel olmuştur. Burada Mûsâ’nın yaptığının “yanlış” olduğunu düşünmek yanılgısına da düşmemek gerekir; Mûsâ’ya yanlış denilemez, çünkü Mûsâ’nın ilminin geldiği yer ile, Hızır’a o işleri yaptıran yer aynı yerdir, Hakk’tır.

O halde yanlış arayışına düşenlerin ve yargılayanların kendilerini ve Hakk’ı tanımada bu bilinç yolculuğunu sürdüremeyecekleri ve “neden, niçin” gibi sorular ile “doğru, yanlış” gibi yargıların tesirinde ve sınırlamasında kalacakları bize bu hikaye ile anlatılmıştır.

Hakk’ı tanıma yolculuğunda gidilecek yönün kendi nefsimizden başlaması gerektiği “men arefe” sözüyle bildirilmiştir.

Sunulan bu eser; örfî, dînî ve bilimsel terminolojiyle bize bizi, “iç ve dışın aynılığında” ve “zıtların birliğinden“ o kadar güzel anlatmaktadır ki eseri hazırlayana “teşekkür”, kitabı eline alana da “oku” demenin dışında söylenecek başka söz kalmamıştır, vesselâm.

Saygılarımla,
……………

Bu kitap;

“İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar” ve “Ölmeden önce ölün!” Yâni “Bir an önce uyanın!” uyarısını işiten ve “Birdenbire uyanmak isteyenler” için kaleme alınmıştır.

Bu nedenle, bu kitapta;

– İnsan nedir?
– Uykudan uyanmak ne demektir?
– Günümüz şartlarında birdenbire uyanmak nasıl olacaktır?
gibi sorulara cevaplar bulacaksınız.

Tüm insanlığın uyanmasına katkıda bulunacak, insanların sevgi, saygı, hoşgörü, mutluluk ve huzur içerisinde yaşamalarını sağlayacak ortak bir bilinç ve kültür altyapısını oluşturmak düşüncesiyle hazırlanan bu kitapta farkındalığınızı arttıracak birçok konuyu bulacaksınız.

Geleceğimizin yapılandırılmasında, kendini bilen, içinde bulunduğu toplumla birlikteliği ve farkındalığı en üst düzeyde yaşayan, sorumluluklarını akılcı, insancıl, demokratik ve uzlaşmacı bir yaklaşımla en güzel bir şekilde yerine getirebilen, kendine güvenen, yaşama mutluluğunu içinde bulan ve bu özelliklerini diğer insanlara da yansıtabilen, dünyada olup biten olayların birbirleriyle bağlantılarının farkında olan, toplumda huzursuzluk çıkarmaya çalışan kişi ve topluluklardan hiç etkilenmeden, evrensel prensipler çerçevesinde özgürce düşünebilen, düşüncelerini medenî ölçüler içerisinde diğer kişi ve topluluklar ile paylaşabilen, gerektiğinde toplumun çıkarları için kendi çıkarlarını ikinci plana atabilme cesâretini ve fedâkârlığını gösterebilen samîmî ve dürüst bireylere gereksinim vardır.

Az da olsa, “Kendi özü”ne yönelen insanların her zaman mutlu ve huzurlu bir şekilde hayat sürdükleri bilinmektedir.

Dileğimiz, kendini bilenlerin ve bu güzellikleri yaşayanların sayısının artmasıdır.

Share