NEREDEYDİK, NEREDEN GELDİK

Neredeydik? Nereden geldik? Neredeyiz? Nereye gidiyoruz? Hatırlıyor musunuz? Siz önce yoktunuz…. İlk var olduğunuz yeri nasıl hatırlayabilirsiniz? Bir parçanız babanızda, bir parçanız da annenizde idi. O zamanlar siz kendinizi bilmez haldeydiniz…. Babanızdaki halinizi hatırlarsanız; Bir başınız

İNSAN NEDİR ?

İnsan bir noktadır. Her şey bir noktadan oluşmuştur. “Şey” kelimesi somut ve soyut (bilinen ve bilinmeyen) tüm varlıkları ifâde eder. Nokta kendi içinde sonsuzluğu barındırır. Noktadan harfler, harflerden kelimeler, kelimelerden cümleler, cümlelerden paragraflar,

İNSANI İNSAN YAPAN ÖZÜDÜR

İnsanı insan yapan, insanın kendi özü’dür. Kendini (özünü) bilen insan tüm varlıkların hakîkatini bilir. Kendine dönen, kendine gelen, kendini bilen insan her şeyden (tüm varlıklardan) kurtulmuştur. Gözle görünen varlıkların

İNSAN İNSANIN AYNASIDIR

Ayna, camın arkasına özel bir madde (sır) sürülerek elde edilen bir eşyâdır. Aynada, insan kendi görüntüsünü görür. Ayna olmasaydı biz kendi yüzümüzü, gözümüzü, burnumuzu, ağzımızı, kulağımızı göremezdik. İki ayna ile de başımızın arkasını,

ŞİRK NEDİR ?

İnsanların ikilik (dualite) bilincinden kurtulmaları kolay değildir. İslama göre ikilik, gizli şirk olarak tanımlanır. Hz. Muhammed (sav)’in şefaâtinin ümmetinden büyük günah işleyenlerin üzerine olacağı hadîslerde bildirilmektedir. Günahların en büyüğünün şirk olduğu düşünülürse, Hz. Muhammed

HAKİKAT (LEDÜN) İLMİ

Ledün ilmi, Allah bilgisi ve sırları, hakîkat ilmi, bâtın ilmi, gayb ilmi gibi anlamlara gelir. Bu ilim çalışılarak kazanılan bir ilim (kesbî) değil, Allah vergisi olan (vehbî) bir ilimdir. Kur’ân’da, Kehf Sûresi,